A fuvarozó az áru címzetthez történő elszállítására és kiszolgáltatására, a feladó pedig a fuvardíj megfizetésére köteles. Ez nemzetközi fuvarok esetében két különböző ország közötti fuvarfeladat teljesítését jelenti. Az elszállítandó áru berakodását követően egészen addig, ameddig az áru kiszolgáltatásra kerül, a fuvarozó felel a járművére felrakott, rá bízott áruért.
A casco biztosítás ellentétben a kötelezővel, nem a másoknak okozott károkra nyújt fedezetet, hanem a saját autónkban keletkezet károk egy részét téríti. Szinte minden biztosító által kínált alap casco tartalmazza az elemi kár, a lopás, a rongálás, és az üvegtörés elemeket. A biztosítók kínálatában inkább ezeken felül jönnek az eltérések, melyek a többletszolgáltatásokban, és a fizetendő díjakban mutatkoznak meg.
Az úgynevezett kabotázsra, azaz egy tagállamon belül egy másik tagállamban honos fuvarozó által végzett szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az 1993. október 25-i 3118/93/EGK tanácsi rendelet rögzítette.
A vagyonbiztosítás olyan biztosítás, amelynek tárgya valamely vagyontárgy, vagyoncsoport vagy vagyoni érdek ( pl. jog, felelősség ) véletlen károsító eseményből szár
Ugrás az oldal tetejére
X
Ugrás az oldal tetejére