KGFB - Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

KGFB- Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

A kötelező felelősségbiztosítás - mint a neve is mutatja - nem választható biztosítási forma. Ezt mindenkinek meg kell kötnie, akinek valamilyen gépjárműve van (legyen az személy- vagy teherautó, motorkerékpár, vagy akár csak egy rendszám nélküli robogó). A felelősségbiztosítást kormányrendelet szabályozza, és alapvető célja, hogy az általunk másoknak okozott károkat térítse meg, helyettünk belföldön és külföldön egyaránt. 

A GFB nélkül nem vehetünk részt a közúti forgalomban, ellenkező esetben súlyos bírságokkal, valamint azzal szembesülhetünk, hogy egy véletlenül okozott kárt a saját zsebünkből kell kifizetnünk. (A MABISZ Kártalanítási Számla ugyan megtéríti azokat a károkat, amelyeket GFB megkötése nélkül közlekedők okoznak, de aztán kíméletlenül behajtja az összeget a károkozón.)

A kötelező felelősségbiztosítást a gépjármű tulajdonosa, vagy üzembentartója kötheti meg - ez az esetek túlnyomó többségében ugyanazt a személyt (vagy céget) jelenti. Különböző tulajdonos és üzembentartó leginkább lízingelt gépkocsiknál fordul elő, valamint azokban az esetekben, ahol - például költségkímélő célzattal - az autó használati jogát nem adásvétellel adja át valaki.

Fontos tudni, hogy a GFB nem csak ránk nézve kötelező, hanem a biztosítóra is. Ez azt jelenti, hogy ha eldöntöttük, hogy melyik biztosítóval kívánjuk megkötni, akkor az a biztosító nem utasíthatja vissza az ajánlatunkat (mint azt más biztosítási formáknál elvileg megteheti), hanem köteles azt befogadni.

A kötelező felelősségbiztosítás alapján a biztosító által, helyettünk kifizetett kártérítés nem korlátlan, de meglehetősen magas a határösszeg: dologi károk esetében 500 millió forint, személyi sérüléses károknál pedig 1250 millió forint. (Ezek az összegek egyébként már EU-kompatibilisek, kb. 2 millió és 5 millió eurónak felelnek meg.)Amennyiben 2010. január 1. előtt kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, abban az esettben Ön naptári évfordulós szerződéssel rendelkezik, melynek fordulónapja december 31.Tarifák - Meghirdetett Díjak


Mikor hirdeti meg a biztosító az új tarifákat?

2013. január 1-jétől a biztosítók az év során bármikor hirdethetnek kgfb-díjtarifát. Az új díjtarifa legkorábban a meghirdetést követő 60. nap utáni napon léphet hatályba. Az új tarifáról a biztosítónak a biztosítási évfordulója előtt 50 nappal kötelező írásban tájékoztatnia Önt.
Ne feledje! Amennyiben nem kap határidőn belül névre szóló írásos értesítést (e-mail is lehet, ha a szerződésben így állapodtak meg a biztosítóval), mindenképpen egyeztessen biztosítójával a várható díjakról!
Ezen kívül tekintse át az MNB honlapján a biztosítók tarifáit és hasonlítsa össze azokat!

Hol értesülhet az aktuális díjakról?

  • Ügyfélszolgálati irodánkban
  • Díjmentes online e-mailben
  • Az egyes biztosítók weboldalán
  • A MABISZ honlapján.
  • Az MNB honlapján - vita esetén ez az irányadó.


Mikor módosíthatom a szerződésemet?

Naptári évforduló esetén november 2. és december 31. között, a gépjármű üzembentartójaként a biztosítók által meghirdetett díjtarifák alapján tehet ajánlatot az új (adott esetben a jelenlegi) biztosítónál, a kockázatviselés kezdete a következő naptári év január 1. Ezt megelőzően tett ajánlatot év végi évfordulós szerződésre a biztosító nem fogadhat be.


Hogyan módosíthatom a szerződésemet?

Választhatja a biztosító ajánlati formanyomtatványát, vagy a biztosító, biztosításközvetítő alkusz internetes felületét, nyomtatványait. A jelenlegi szerződés szabályos felmondása nélkül ne kössön új szerződést!Ne feledje! Az új ajánlatot a biztosító 15 napon belül elutasíthatja, vagy módosítását javasolhatja. Ez utóbbi esetben a módosítási javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogásolhatja azt. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a biztosító javaslata szerint jön létre a szerződés.Ne feledje el rendezni új biztosításának díját, figyelve arra, hogy a díjfizetés gyakoriságának megfelelő teljes összeg megfizetésre kerüljön!Amennyiben biztosításközvetítő alkuszon keresztül intézi kgfb-ügyeit, úgy megbízást kell adnia az alkusznak, hogy az eljárhasson Ön mint üzembentartó helyett. Legyen tisztában azzal, hogy mire ad megbízást!
Ha szerződéskötéskor elektronikus kommunikációban állapodott meg biztosítójával, mindig tartsa szem előtt, hogy a későbbiekben  biztosítója valamennyi tájékoztatást elektronikusan, a szerződéskor megadott e-mail címre küld meg. Ezért csak abban az esetben válassza az elektronikus kommunikációt a kgfb-szerződés megkötésekor, ha Ön gyakorlott e-mail felhasználó, levélfiókját rendszeresen nézi! A szerződés megkötésekor körültekintően, pontosan adja meg e-mail címét, ha pedig a későbbiekben az megváltozik, arról haladéktalanul értesítse szolgáltatóját! 


Szerződés felmondása

Amennyiben a biztosítóváltás mellett döntött, úgy mindenképpen fel kell mondania jelenlegi biztosítójánál a szerződést. Ne feledje el rendezni biztosításának díját az évfordulóig bezárólag! Ha a felmondást alkuszon keresztül szeretné intézni, ne felejtsen erre is meghatalmazást adni!


Hogyan válthat biztosítótársaságot?

Írásban és dokumentálható módon mondja fel biztosítását! Ez azért szükséges, hogy legyen bizonyítéka arról, hogy felmondása beérkezett a biztosítóhoz, és hogy rendelkezzen egy a felmondásról szóló másolati példánnyal! A felmondás történhet postai levélben, faxon és személyesen is.A biztonság kedvéért érdeklődjön, hogy időben beérkezett-e a szerződés felmondása!


Meddig mondható fel a szerződés?

A szabályszerű (írásbeli) felmondásnak az évfordulót legalább 30 nappal megelőzően meg kell érkeznie a biztosítóhoz.
Ne feledje! A korábbi szerződés megszűnése előtt új biztosítás nem léphet érvénybe.

Ugrás az oldal tetejére
X
Ugrás az oldal tetejére