Fenntarthatósági tájékoztató

Az MKFE Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alapján készült tájékoztatója

Az MKFE Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, mint pénzügyi tanácsadó (olyan biztosításközvetítő, amely biztosítási tanácsadást nyújt biztosítási alapú befektetési termékek vonatkozásában) köteles Európai Unió 2019/2088 számú rendelete alapján a honlapján információt közzétenni a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsaikba történő integrálására vonatkozó politikáiról.

Az MKFE Biztosítási Alkusz Kft az SFDR 4. cikk (1) bekezdése b) pontja alapján, hogy tájékoztatja ügyfeleit, hogy nem veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, mert azok nem relevánsnak a Társaság biztosításközvetítői tevékenysége szempontjából.

Társaságunk tevékenysége során felméri az ügyfelek igényeit és az igényeknek megfelelő ajánlatot állít össze, értékesít, illetve tanácsadást végez. Az ajánlat összeállítása, értékesítés és a tanácsadás során Társaságunknak kötelessége, hogy kizárólag az ügyfél érdekeit és igényeit vegye figyelembe.

A fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Társaságunk a biztosítótársaságokkal ellentétben nem minősül termékgazdának, nem vesz részt az alapok kezelésében, és így nincs hatással a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő hozamok vélt vagy valós csökkenésére.

Amennyiben az ügyfél részéről igény, kérdés érkezik a fenntarthatósággal kapcsolatosan, úgy az egyes biztosítótársaságok által rendelkezésünkre bocsátott adatokat az ügyfél felé továbbítjuk.
Az egyes biztosítási termékekre vonatkozó fenntarthatósági tájékoztatók az egyes biztosító társaságok honlapján kerülnek közzétételre.

Társaságunk kijelenti, hogy a javadalmazási politikája jelenleg nem integrálja a fenntarthatósági kockázatokat, fenntarthatósági kockázatokra vonatkozóan külön javadalmazási módszert nem alkalmaz, a közvetítők részére fizetett javadalmazás független attól, hogy a tanácsadás eredményeként az ügyfél által választott befektetés milyen fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezik.

Társaságunk évente felülvizsgálja a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételének szükségességét, a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsokba történő integrálására vonatkozó politikáját.
 
Budapest, 2021. március 08.


Ugrás az oldal tetejére
X
Ugrás az oldal tetejére