Információk

 • Május 31-ig kell bemutatni az érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt, Ön megkötötte már?

  22Március

  Május 31-ig kell bemutatni az érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt, Ön megkötötte már?


  Vegye igénybe az MKFE Biztosítási Alkuszon keresztüli rendkívül kedvező díjú ajánlatainkat: hulladéktermelő vállalkozásoknak 10 millió forintos felelősségbiztosítás 36.600 Ft-tól, hulladékgazdálkodóknak pénzügyi biztosíték 23.973 Ft-tól, felelősségbiztosítás 71.919 Ft-tól!


  2024. január 1-jén életbe lépett a 681/2023. (XII. 29.) kormányrendelet. Ez alapján:

  1.) az engedély nélküli hulladéktermelő cégeknek 2024. január 1-jétől rendelkezniük kell 10 M Ft-os felelősségbiztosítással.
  2.) amennyiben hatósági engedéllyel végzik a hulladéktermelő, szállító, kezelő, kereskedelmi … tevékenységüket, akkor az engedély megújításakor/módosításakor kell majd beszerezni az új biztosítási fedezeteket.


  Vegye igénybe az MKFE Biztosítási Alkuszon keresztüli rendkívül kedvező díjú ajánlatainkat:

              ♦ hulladéktermelő vállalkozásoknak 10 millió forintos felelősségbiztosítás 36.600 Ft-tól
              ♦ hulladékgazdálkodóknak pénzügyi biztosíték 23.973 Ft-tól, felelősségbiztosítás 71.919 Ft-tól


  RÉSZLETEK:


  2024. január 1-jétől a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 6.-10. §-a a hulladékgazdálkodó és hulladéktermelő gazdálkodó szervezeteknek kötelezővé tette a környezetvédelmi felelősségbiztosítás megkötését. A rendelet többek között szabályozza a biztosítás célját, a megkötésére kötelezettek körét. Az MKFE Biztosítási Alkusz Kft. a jelenleg hatályos jogszabályok alapján kialakított fedezettel rendkívül kedvező díjakkal tud ajánlatot adni az új biztosítási termékre. Amennyiben Ön is érintett, kérjük keresse bizalommal az Alkusz munkatársait!

  A fedezet mind a hulladékgazdálkodók, mind a hulladéktermelők esetében kötelező előírás.
   
  AZ ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS TEÁOR-KÓDOK hulladékgazdálkodók esetén:
                  3811     Nem veszélyes hulladék gyűjtése
                  3812     Veszélyes hulladék gyűjtése
                  3821     Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
                  3822     Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
                  3832     Hulladék újrahasznosítása
                  4677     Hulladék-nagykereskedelem
   
  HULLADÉKTERMELŐ ÜGYFÉL ESETÉN:
  Nem veszélyes hulladék termelése
  Veszélyes és nem veszélyes hulladék termelése

  HULLADÉKGAZDÁLKODÓ ÜGYFÉL ESETÉN:
  Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése
  Nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése
  Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése, ártalmatlanítása
  Veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése, ártalmatlanítása

  Részletszabályok: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet » a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól


  MIKOR KÖTELEZŐ MEGKÖTNI hulladéktermelő vállalkozás esetén?

  Ha a gazdálkodó szervezet a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége
                  a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
                  b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2.000 kg-ot vagy
                  c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5.000 kg-ot meghaladja.


  Az MKFE Biztosítási Alkusz Kft. által nyújtott megoldások a rendeletben meghatározottakon túl az alvállalkozókra is fedezetet nyújthatnak.


  AZ AJÁNLATADÁSHOZ AZ ALÁBBI ADATOKRA VAN SZÜKSÉGÜNK:

  1-es vagy 2-es típusú hulladéktermelőről, hulladékkereskedőről van-e szó?
  Pontos cégnév:
  Cím:
  Adószám:
  2023-as évi árbevétel:
  Összes megtermelt és tárolt hulladék mennyisége tonnában:
            - éves veszélyes hulladéktermelés mennyisége:
            - éves nem veszélyes hulladéktermelés mennyisége:
  Hulladéktermeléssel és hulladékgazdálkodással érintett telephelyek felsorolása (irányítószám, cím):
  Érintett tevékenységek megnevezése:


  Köszönettel:


  Amennyiben Ön is érintett lehet, kérjük, keresse bizalommal
  az 
  MKFE Biztosítási Alkusz Kft. csapatát!


Ugrás az oldal tetejére
X
Ugrás az oldal tetejére