CMR - Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás

Amit a CMR nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosításról tudni érdemes

A fuvarozó az áru címzetthez történő elszállítására és kiszolgáltatására, a feladó pedig a fuvardíj megfizetésére köteles. Ez nemzetközi fuvarok esetében két különböző ország közötti fuvarfeladat teljesítését jelenti. Az elszállítandó áru berakodását követően egészen addig, ameddig az áru kiszolgáltatásra kerül, a fuvarozó felel a járművére felrakott, rá bízott áruért. Az út során a rakományban különféle károk (törés, sérülés, elázás, súlycsökkenés, elfolyás, élőállat elhullása stb.) és hiányok (lopás, dézsmálás, elvesztés, átvételkori fuvarozói fenntartás nélküli hiányos berakodás stb.)  keletkezhetnek, amelyekért a fuvarozó felelősséggel tartozik. A fuvarozót terhelő károknak a fuvarozó helyett történő megtérítésére szolgál fedezetül a CMR biztosítás. 


A biztosító azt vállalja, hogy - a biztosítási szerződésben leírt feltételekkel és kizárásokkal - teljesíti mindazon kártérítési kötelezettségeket, amelyek a Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló, az 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben kihirdetett CMR Egyezmény alapján a fuvarozót terhelik. Az egyezményt 1956-ban Genfben hirdették ki, és azóta az ebben foglalt elvek alapján történik a közúti árufuvarozó felelősségének megállapítása.Nem árt tudni, hogy a CMR Egyezmény több, a fuvarozó felelősségét korlátozó rendelkezést tartalmaz. Így például a fuvarozót terhelő kártérítés mértéke nem haladhatja meg a 8,33 SDR/bruttó kg összeget. Az SDR egy mesterségesen létrehozott deviza. A 8,33 SDR - a világpiaci valutamozgásoktól függően - körülbelül 9-10 EUR-nak, azaz mintegy 3000 Ft/bruttó kg-nak felel meg. További felelősségkorlátozó rendelkezés, hogy késedelem esetén a fuvarozót terhelő kártérítés összege a fuvardíj mértékben maximált. Azonban a fuvarozó nem hivatkozhat a CMR Egyezménynek a fuvarozó felelősségét kizáró vagy korlátozó rendelkezéseire, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta. A fuvarozási szerződéssel kapcsolatos igényeket az általános 5 éves elévülési időnél rövidebb időn belül, főszabályként 1 éven belül lehet érvényesíteni.
 
Az áru tulajdonosa (ill., aki az áru megóvásában érdekelt) gyakorta köt a fuvarozásra feladott árura szállítmánybiztosítást. A szállítmánybiztosítás alapján, mivel ez egy vagyonbiztosítás, a biztosítótársaság szinte korlátozás nélkül megtéríti a tulajdonos árukárát. Ugyanakkor a szállítmánybiztosító az általa kifizetett kár megtérítését követelheti (regresszálhatja) a kárért felelős fuvarozótól. A CMR felelősségbiztosítás megkötése ezért abban az esetben is fontos, ha a tulajdonos kötött az árura szállítmánybiztosítást.


Érvényes biztosítási ajánlathoz szükséges dokumentumok

  • Jármű forgalmi engedély másolat
  • Cégkivonat, aláírási címpéldány
  • A letölthető dokumentumoknál található nyomtatványok kitöltve, aláírva

Jogszabály: 1971. évi 3. törvényerejű rendelet
Ugrás az oldal tetejére
X
Ugrás az oldal tetejére