Információs szám
06203780269
 • Céginformáció
 • Székhely
  1149 Budapest, Egressy út 77.

 • Levelezési cím
  1149 Budapest, Egressy út 77.

 • Telefon
  2520688

 • Fax
  3643065

 • E-mail
  alkusz@mkfe.hu

 • Ügyvezető
  Nagyné Szabó Tímea

 • Adószám
  13348816-2-42

 • Cégjegyzékszám
  01-09-730679


CMR - Nemzetközi Közúti Fuvarozói Felelősségbiztosítás
Utolsó módosítás: 2019.08.22

 

 

 •  

Amit a CMR (nemzetközi) fuvarozói felelősség-biztosításról tudni érdemes

 

A fuvarozó elsődleges célja más árujának az elszállítása. Ez általában két különböző ország közötti fuvarfeladat teljesítését jelenti. Az elszállítandó áru bepakolását követően egészen addig, ameddig az áru kiszolgáltatásra kerül a fuvarozó felel a járművére felrakott áruért. Az út során többféle kár is keletkezhet. Lopás kár, törés kár, elemi kár, amelyekért a fuvarozó felelős. Ennek a felelősségnek a továbbhárítására szolgál a CMR biztosítás. Mint az a nevében is benne van CMR elvek alapján (CMR egyezmény) történik a felelősség meghatározása. Már 1956-ban gondoltak arra, hogy a nemzetközi fuvarozásban szabályokat kellene hozni arra vonatkozóan, miként feleljen egy fuvarozó az általa szállított áruért. Ezt az egyezményt 1956-ban Genfben hirdették ki, és azóta ezen elvek alapján történik a fuvarozó felelősségének a meghatározása.

Az egyik legfontosabb pontja ennek az Egyezménynek, hogy a fuvarozónak normál esetben nem az áru teljes értékéig szól a felelőssége, még akkor sem, ha egyébként bebizonyosodik, hogy az áru sérülését az ő hibás magatartása okozta (kivétel a súlyos gondatlanság). Az áruban keletkezett kár megtérítése súly alapján történik. A jelenleg érvényben lévő Egyezmény szabályai szerint a fuvarozó felelőssége 8,33 SDR-ig terjed egy esetleges kár bekövetkezése esetén. A 8,33 SDR körülbelül 9-10 EUR-nak megfelelő összeg, annak függvényében változik, ahogy a világpiaci mozgások a különböző valutákat mozgatják a világban. Ebből a megvilágításból azt láthatjuk, hogy esetleges kár esetén a fuvarozó felelőssége megközelítőleg 3000 Ft/kg összegig áll fenn. Hiába értékesebb az áru (pl.: 10.000 Ft/kg) a fuvarozó felelőssége csak 8,33 SDR-ig áll fenn. Ezt azért is érdemes tudni, mert egy esetleges kár bekövetkezésekor a fuvarozótól a megbízó nem a CMR Egyezmény alapján fogja levonni a bekövetkezet kár értékét, hanem a tényleges számla szerint. Ez azonban több szempontból is helytelen. A kár tényleges értéke nem biztos, hogy megegyezik a CMR egyezményben meghatározott kár értékével, illetve a megbízó nem vonhatná le a kár összegét a fuvardíjból (sajnos más a gyakorlat).

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási (CMR) szerződés

 • kedvező, egyedi feltételek és díjak
 • területi hatály – a földrajzi Európa területe + Törökország teljes területe (a FÁK országokra is kiterjeszthető)
 • automatikus fedezetbevonás lehetősége 50 000, 75 000, 100 000, 150 000 és 200 000 EUR limitig (ennél magasabb limithez engedélykérés szükséges a biztosítótól)
 • negyedévi részletekben fizetendő díj
 • az éves díjvetítés alapja a bejelentett tehergépkocsik, vontatók ill. nyerges vontatók darabszáma
 • minimális adminisztráció
 • egyedi kockázatokra történő kiterjesztés kedvező díj mellett

1.A szerződés tárgya

1.1. A Biztosító megtéríti mindazokat a károkat, amelyeket a rakománykár miatt a Biztosított a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződéseket szabályozó, az 1971. évi 3. sz. tvr. által kihirdetett CMR egyezményben meghatározott fuvarozói felelősség körében a fuvaroztató feleknek megfizetni tartozik.

1.2. A biztosítás a Biztosított által a saját nevében végzett nemzetközi fuvarozási tevékenységre terjed ki, amelyet a Biztosított írásban bejelentett és a Biztosító által visszaigazolt gépjárművekkel folytat.

1.3. A szerződés kiterjed a tehergépkocsira, a nyerges vontatóra valamint az ezekhez kapcsolható vontatmányokra

 Pótdíj ellenében a fedezet kiterjeszthető

 • élő állat fuvarozására
 • jövedéki termékek fuvarozása
 • FÁK országokba történő fuvarozásra
 • ENSZ területére történő fuvarozásra

Pótdíj nélkül is érvényes a biztosítás

 • Hűtött áruk fuvarozására
 • Elektronikai termékekre, kivéve a mobiltelefont és azok alkatrészeit
 • Ömlesztett árukra
 • Tartálykocsikra
 • Gyógyszer szállításra

2. A Biztosító kockázatviselésének mértéke

2.1. Biztosító kockázatviselése az egyes szállítási egységeken, szerelvényeken fuvarozott szállítmányok tekintetébenalapfedezetként  50 000, 75 000, 100 000, 150 000 vagy 200 000 Euro összegig áll fenn.

2.2. Azokra az esetekre, ha a Biztosított felelőssége a 8,33 SDR/kg limitet figyelembe véve, a fenti összeget meghaladná, a kockázatviselés mértéke maximum 500 000 EUR összeghatárig növelhető.

3. Levonásos önrészesedés mértéke

3.1. Elektronikai áru vagy munkagépnek a járművel együtt történő ellopása, illetve nyitott vagy ponyvás járműről történő eltulajdonítása esetén, a kár 25%-a, de minimum 100 000 Ft,

3.2. Őrizetlenül hagyott fuvareszköz ellopása, feltörése vagy a ponyva kivágása esetén az önrészesedés a keletkezett rakománykárok mértékének 25%-a de minimum 100 000 Ft káreseményenként (nem minősül őrizetlenül hagyottnak a fuvareszköz, ha a kárt– a határrendészet, vagy a vámhatóság által írásban igazoltan – a határátlépés során az ahhoz szükséges okmánykezelés ideje alatt okozták).

3.3. Egyéb rakománykárok esetén az önrészesedés a kár mértékének 10%-a káreseményenként, de minimum 50 000 Ft.

4. Díjszámítás

A biztosítás járműkategóriákhoz és káreseményenkénti kártérítési limitekhez hozzárendelt fix éves díjért köthető.

Járműkategóriák

 • 2 tonna teherbírás alatti tehergépkocsi
 • 2–6 tonna teherbírás közötti tehergépkocsi
 • 6 tonna teherbírás feletti tehergépkocsi
 • nyergesvontató

Jogszabály:

2005. évi LIV. törvény
 

Meglévő vagy új szerződés esetén az alábbi e-mail címen veheti fel a kapcsolatot velünk:

 

alkusz@mkfe.hu

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
​(kattintson a letöltendő dokumentumra és automatikusan letöltődik a gépére ahonnan meg tudja nyitni.)


 

Ha új szerződést szeretne kötni:

Ha csak bővíteni szeretne vagy eladott járművet:


KÁRBEJELENTŐ:
Minden jog fenntartva © 2013 MKFE Biztosítási Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2019.08.02