Információs szám
06203780269
 • Céginformáció
 • Székhely
  1149 Budapest, Egressy út 77.

 • Levelezési cím
  1149 Budapest, Egressy út 77.

 • Telefon
  2520688

 • Fax
  3643065

 • E-mail
  alkusz@mkfe.hu

 • Ügyvezető
  Nagyné Szabó Tímea

 • Adószám
  13348816-2-42

 • Cégjegyzékszám
  01-09-730679


BÁF - Belföldi fuvarozási árukár felelősségbiztosítás
Utolsó módosítás: 2019.08.22

A szerződés tárgya

A Biztosító a jelen szerződés feltételei szerint a Biztosított helyett megtéríti azt a kárt, amelyet a Biztosított vállalkozói (üzleti) szerződés alapján végzett belföldi árufuvarozói tevékenység teljesítése során, ill. következtében a fuvarozott áruban – szerződő partnerének, vagy azon természetes vagy jogi személyeknek, akiknek a szolgáltatást nyújtja – okozott, és amelyekért a Biztosított a magyar jog közúti fuvarozásra vonatkozó szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A KOCKÁZATVISELÉS HELYE ÉS IDŐBELI HATÁLYA

A biztosítási fedezet Magyarország területén bekövetkező károkra terjed ki.

A biztosítási szerződés évfordulója minden év december 31. napja.
A kockázatviselés a szerződés érvényességi ideje alatt végzett fuvarozások teljesítése során, ill. következtében okozott károkra terjed ki, és mindaddig fedezi azokat, amíg a szerződés érvényben van.

A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG ÉS A KÁRTÉRÍTÉS SZABÁLYAI

A Biztosító a kárt forint pénznemben, a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben téríti meg, a károsult részére a biztosítási összeg (kártérítési felső határösszeg) keretein belül. A biztosítási összeg kiválasztására – a szerződésben meghatározott keretek között – a Biztosított az ajánlattételkor jogosult.

A Biztosító olyan arányban téríti meg a bekövetkezett károkat, amilyen arányban a Biztosított jogszabály szerinti felelőssége fennáll.

Megtéríti a Biztosító – előzetes jóváhagyás alapján – a káresemény jogalapjának vagy összegszerűségének megállapításához igénybe vett szakértői költségeket és a kárelhárítás érdekében felmerült valamennyi költséget a biztosítási összegen belül.

A BIZTOSÍTÁSI ADATKÖZLÉS ÉS A DÍJFIZETÉS

A biztosítási díj

A biztosítás díj gépjárművenként kerül meghatározásra. Abban az esetben, ha a Biztosított a szerződés szerinti alapfedezet mellett az egyes záradékokban meghatározott többletbiztosítási védelmet is igénybe kívánja venni, gépjárművenként a záradéki pótdíjjal növelt éves díjat kell figyelembe venni. A biztosítás díját az ajánlatban (1. számú melléklet) a Biztosított által kiválasztott, gépjárművenként meghatározott évenkénti és káreseményenkénti biztosítási összegre (kártérítési felső határösszeg) vonatkozó díj és a választott záradékok gépjárművenkénti pótdíjának összege adja.
 

 

Pótdíjak

ZÁRADÉKI PÓTDÍJ

AZ ALAPDÍJ SZÁZALÉKA

1. sz. záradék: Önrész nélkül

50 %

2. sz. záradék: Küldemény belső tulajdonságaival összefüggő károk (pl. törés, rozsdásodás, elszóródás, beszáradás, belső romlás)

30 %

3. sz. záradék: Szolgáltatás késedelmes teljesítése, átrakás, bérjármű, jövedelem-kiesés

100 %

4. sz. záradék: Rakodás (a fuvarozó által végzett le és felrakodás)

50 %

 

Érvényes biztosítási ajánlathoz szükséges dokumentumok

 • Jármű forgalmi engedély másolat
 • Cégkivonat, aláírási címpéldány
 • A letölthető dokumentumoknál található nyomtatványok kitöltve, aláírva
 
Meglévő vagy új szerződés esetén az alábbi e-mail címen veheti fel a kapcsolatot velünk:
 

alkusz@mkfe.hu
 
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
​(kattintson a letöltendő dokumentumra és automatikusan letöltődik a gépére ahonnan meg tudja nyitni.)

 
 
Ha új szerződést szeretne kötni:
Ha csak bővíteni szeretne vagy eladott járművet:

KÁRBEJELENTŐ:
Minden jog fenntartva © 2013 MKFE Biztosítási Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2019.08.02